Tatueringar har lång historia

Vi vet att tatueringar har funnits i flera tusentals år. Från start användes de främst inte som vackra utsmyckningar utan som uppmärkning av olika slag. Det kunde t.ex. vara för att visa var smärtlindring skulle utföras till märkning av slavar eller fångar.

Genom kristendomen minskade uppmärkningen

Dessa uppmärkningar minskade under kristendomen och under en tid försvann nästan tatueringar helt. Kroppssmyckning var något syndigt och skulle därför inte utföras av något slag.

Tatueringar i annat syfte

När människor sedan började resa runt i världen påträffades tatueringar som inte var för märkning av något negativt, utan istället som märkning av något som skulle visas upp. Även om man faktiskt från start trodde att de människor som var tatuerade kunde vara kannibaler

Sjömän var några av de som tatuerade sig för att bära med sig sina minnen

Det kunde handla om en ny tatuering i var hamn, något för att bära med sig för att minnas och kunna visa upp sjömannens olika resor. Främst kunde det handla om olika symboler och på detta sätt visste de olika männen sedan om när de träffade på någon annan sjöman som besökt samma hamn. Ett ankare är en tydlig symbol som följt många sjömän.

Idag har olika tatueringar fortfarande olika innebörder

Detta beror också på deras olika härkomst. Inom tatueringar finns oändligt många olika stilar och former, där olika tatuerare ofta fokuserar på en eller flera speciella och utformar en expertis inom de områdena.

Exempel på olika tatueringsstilar är t.ex:

  • Tribals
  • Orientaliskt
  • Porträtt
  • Fantasy
  • Religious
  • Patriotisk
  • Old school
  • New school
  • och många flera

En del stilar har funnits i många år medan andra har uppkommit senare och blivit mer populära på senare år

Som ni kan förstå är det svårt för en tatuerare att kunna vara specialist på alla de olika stilarna och det är därför viktigt att kolla upp vad man vill ha, och vem som kan utföra tatueringen på bästa sätt.